איחוד העם

החברה הישראלית מפולגת מבפנים וממש אוכלת את עצמה, אנו נאבקים ביננו אחד עם השני ואף פעם לא נוכל לחיות בשלום עם אף אחד משכננו אם לא נקיים שלום ואיחוד ביננו, בחברה שלנו, כעם אחד מאוחד. עם ישראל הוא עם מיוחד, לא כמו כל העמים. השורש שלנו כיסוד של עם החל בימי בבל העתיקה בזמנו של אברהם אבינו שקרא לכל מי שמרגיש בליבו רצון וצורך להתאחד וללכת בדרכו. אברהם אסף אליו אנשים שמטרתם הייתה איחוד מעל השוני, ההבדלים והדעות השונות. אנו רואים בתקופה האחרונה מערכות בחירות בזו אחרי זו ואין ביכולתנו להתאחד ולהקים ממשלה. כל אחד מושך את השמיכה לכיוונו וטוען לצדקתו ולא מסוגל למצב של הקשבה או הכלה של האחר. 

שורש עם ישראל לפי בני ברוך, הוא אהבת אחים, כולם כאיש אחד, 'ואהבת לרעך כמוך' – זהו תנאי קיומנו. הזכות לממש את עצמנו כעם נראית לנו הכי טבעית ולגיטימית, הרי אחרי שנים של גלות התקבצנו כולנו מכל הגלויות כאן באדמה הזו, אחרי שנלחמנו על זכותנו במלחמות מול כל שכננו, אבל האם כל אלו הן הסיבות האמיתיות הנותנות לנו את הזכות להתקיים כמדינה? אנו קוראים לעצמנו עם ישראל, במדינת ישראל, אבל אף אחד בעולם לא ממש מקבל זאת והיו שמחים שלא נתקיים. כל העולם מצפה מאיתנו שנתחיל ליישם את תפקידנו כאור לגויי., לא סתם אנו נקראים עם סגולה – יש לנו תפקיד! כיום צמד המילים האלו נראה לנו רק כסיסמה עתיקה שלא קשורה אלינו בכלל. 

להיות יהודי זה לא אומר להיוולד לאם יהודיה. להיות יהודי זה אומר להיות אדם שיש בתוכו את הרצון להתחבר כמו אז בבל. להיות ממש באהבת אחים עם אחרים. יש דבר מיוחד בעם שלנו, איטלקי יכול להתעסק עם השקעות נדלן באנגליה, אבל לא יכול יום אחד לרצות להיות אנגלי למשל, אבל כל אחד יכול להיות יהודי, כי עם ישראל זה לא לאום אלא אידיאולוגיה. לכל אדם שיש נטייה לחיבור שייך לקבוצה מיוחדת שנקראת עם ישראל. עד שאנו לא נקיים את תפקידנו של איחוד העם והאנושות לא נקרא עם. היחס המיוחד שאנו מקבלים מכל העולם הוא בגלל שהם מרגישים שאנו צריכים לתת להם משהו שאנחנו לא נותנים ובגללנו הם סובלים ובכל מאשימים ושונאים אותנו. העולם יתחיל להתייחס אלינו בטוב רק כאשר נממש את תפקידנו של איחוד העולם שיתחיל קודם ביננו כאן בישראל.